درباره سایه روشن

  • -شرکت سایه روشن تولیدکننده نورگیرحبابی در18سایز استاندارد مربع،مستطیل ودایره که پایه ازجنس فایبرگلاس (دولایه الیاف 450گرمی)مسلح به رزین وحباب ازجنس ورق اکرولیک دررنگهای متنوع می باشد.

  • شرکت سایه روشن تنها تولید کننده بارانگیر پنجره درایران میباشد که براکتها درسه مدل وسایز 80سانتی،100سانتی و150سانتی ازجنس پلیمرالیافداروشامل فیکسینگ بارازجنس آلومینیوم که جهت ثابت نگه داشتن وآببندی ورقهای پلی کربنات میباشد و ورق پلی کربنات وبولت جهت فیکس کردن براکت روی دیوار میباشد.که برروی درب ،پنجره وتاسیات نصب میگردد.

  • جهت پوشش سقف حیاط خلوت یاسقف پاسیومخصوصا طبقه اول پوشش سقف با نورگیرحبابی بهترین گزینه میباشد،تاضمن صددرصدآببندبودن،عایق گرماوسرما بودن وبه نوعی استفاده ازپاسیوبعنوان اطاق امکان عبورنورخورشید درروزجهت روشنائی نیزمیسراست.همچنین تهویه هواودسترسی به فضای بالای سقف باتعبیه بازشوبرروی نورگیرحبابی امکان پذیر میباشد.

  • پوشش وید ساختمانها ومراکز تجاری بااستفاده ازنورگیرحبابی وورق پلی کربنات درقالب نورگیرهای تونلی،گنبدی وهرمی امکانپذیر میباشد تاضمن آببندبودن قابلیت عبورنورخورشیددرروز جهت تامین نورفضای داخل ساختمان راداشته باشد.شایان ذکر است امکان متحرک بودن پوشش وید با نورگیرهای حبابی وتونلی نیزبه شکلهای مختلف میسرمیباشد

  • طراحی وساخت انواع پارکینگ درطرحهای متنوع وزیبا درحیاط ویلاها ومحوطه مجتمع ها واداره جات وسازمانها میسرمی باشد.

دسته بندی محصولات

نورگیرحبابی

ادامه...

نورگیرحبابی

پوشش سقف حیاط خلوت

ادامه...

پوشش سقف حیاط خلوت

پوشش ویدساختمان

ادامه...

پوشش ویدساختمان

ورق پلی کربنات

ادامه...

ورق پلی کربنات

ساخت پارکینگ

ادامه...

ساخت پارکینگ

پوشش استخر

ادامه...

پوشش استخر

سایبان پنجره

ادامه...

سایبان پنجره

نورگیرتونلی وگنبدی

ادامه...

نورگیرتونلی وگنبدی

مشتریان سایه روشن